สถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยาม

Posted: กรกฎาคม 9, 2010 in เกล็ดความรู้
2449-2475  ก่อรากฐานการธนาคารไทย
ประวัติ ศาสตร์หน้าแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งนับเป็น
สถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้น เริ่มต้นขึ้นในนาม
“บุคคลัภย์” (Book Club) โดย พระเจ้าน้องยา เธอกรมหมื่น
มหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี
กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีสถาบัน
การเงินของสยาม เป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจการเงินของประเทศ จากการที่โลกตะวันตกได้
้ขยายเส้นทางการค้าทางทะเลมาสู่ดินแดนสยามเป็นอย่างมาก
ในยุคนั้น ในขั้นแรกจึงทรงริเริ่มดำเนินกิจการธนาคาร
พาณิชย์เป็นการ ทดลองในนาม “บุคคลัภย์” (Book Club)
ต่อมากิจการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม
ราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม “บริษัท แบงก์สยาม
กัมมาจล ทุนจำกัด” (Siam Commercial Bank,
Limited) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นมาและได้
กลายมาเป็น “ต้นแบบธนาคารไทย” โดยริเริ่ม นำระบบ และ
แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์ และ บริการ
บริการบัญชี กระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน
โดยใช้เช็คมาให้บริการ แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งสาขาขึ้น
ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมี
ส่วนร่วม ในการก่อกำเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตร
ของประเทศ

ก่อรากฐานการธนาคารไทย

ก่อรากฐานการธนาคารไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s