ประกาศเตือนภัยด่วน ที่มา : http://www.thaiflood.com/

http://www.thaiflood.com/alert.php

สำนักนายกรัฐมนตรี 1111
สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) 1784
บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี 1669
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146
ตำรวจทางหลวง  สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1193
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
สายด่วน กฟภ. 1129
ท่าอากาศยานไทย 02-535-1111
ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส 02-790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822
ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ 0-2243-6956
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ลพบุรี 0-3641-4480-1 , 0-3641-1936
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.พิษณุโลก 0-5523-0537-8 , 0-5523-0394
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3533-5798 , 0-3533-5803
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา 035 – 241-612
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ตาก 0-5551-5975
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สิงห์บุรี 0-3652-0041
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อ่างทอง 0-3564-0022
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นครสวรรค์ 0-5625-6015
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นนทบุรี 0-2591-2471
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ปทุมธานี 0-2581-7119-21
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.พิจิตร 0-5661-5932
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นครนายก 0-3738-6209 , 0-3738-6484
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สุพรรณบุรี 0-3553-6066-71
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สระบุรี 0-3621-2238
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.สุโขทัย 0-5561-2415
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 0-5652-4461
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อุตรดิตถ์ 0-5544-4132
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ลำปาง 0-5426-5072-4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.เชียงใหม่ 0-5321-2626
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ลำพูน 0-5356-2963
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.อุบลราชธานี 0-4531-2692 , 0-4531-3003
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.เลย 0-4286-1579 , 0-4296-1581
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ชัยนาท 0-5641-2083
ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่  1 02-281-5443 
ศูนย์อุทกวิทยาที่1จังหวัดเชียงใหม่ 053-248925, 053-262683  
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน 053-202609
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งจับ 053-222-479 ( 24 ชั่วโมง )
สนง.ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 034-881175, 034-839037 ต่อ 11
» สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน โทร. 054-741061 
» ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทร. 054-792433 
» ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 จ.น่าน ณ ศาลากลางจังหวัด โทร. 054-710-232 
» สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1784 รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง
» สายด่วน กรมชลประทาน โทร 1460 หรือ 02 669 2560 (24 ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
» ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 -383405,075-383253
» แจ้งขอความช่วยเหลือและปัญหาน้ำท่วม ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยพีบีเอส โทร. 02-791-1113  หรือ 02-791-1385-7
» ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า จ.กระบี่ โทร 0-7566-3183
» เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 199075-348-118075-342-880-3 ตลอด 24 ชม.
» สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
» ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
» ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146
» การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
» บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490
» ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
» หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง
» ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย นครศรีธรรมราช โทร. 075 358 440-4 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง
» รพ. เทศบาลนครนครศรีฯ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 075 356 438 หรือ 075 356 014 ตลอด 24 ชั่วโมง
» ม.วลัยลักษณ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0 7567 4013 ต่อ 4013
» มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร. 075 345 599
» มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ต้องการความช่วยเหลือ โทรแจ้ง 075 343 602 ความถี่ 168.775MHz. ความถี่ 245 MHz. ช่อง 35 ตลอด 24 ชั่วโมง
» ท่าอากาศยานไทย 02 535 1111
» บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 1771
» นกแอร์ (Nok Air) 131802900 9955
» นกแอร์ นครศรีธรรมราช 075 369 325
» นกแอร์ สุราษฎร์ธานี 077 441 275-6
» แอร์เอเชีย 02 515 9999
» การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763-337 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
» การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7535 6044
» การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา 0 7552 1180
» การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล 0 7577-1666, 0 7577 1592
» การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7727-2132
» การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย 0 7742 0995
» โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 0 7534 0250
» ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ จ.สุราษฏร์ธานี “สภาองค์กรชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สุราษฏร์ธานี” ผู้ประสานงาน นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ โทร. 082-814-9381 , นายประวีณ จุลภักดี โทร. 081-397-7442
» ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ. ชุมพร โทร. 077- 502-257 หรือ 077-503-230 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
» ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ.พัทลุง โทร.074-620-300 และ 074-611-652 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
» สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. สุราษฎร์ธานี โทร 077-275-550-1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
» สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. กระบี่ โทร 075-612- 639 หรือ 075-612-649 หรือ 075-612-735 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
» กรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
» คปภ. นครศรีธรรมราช – ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านการประกันภัย โทร. 075-347322081-1748941
Advertisements
ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s